ВРЪЗКИ

петък, 1 юли 2011 г.

Най-вредно е пушенето в колата

Най-вредно е пушенето в колата: "20-пъти по-вредно, отколкото в заведение, където е позволено да се пуши."