ВРЪЗКИ

четвъртък, 20 януари 2011 г.

Porsche 911 НЕ обича зимата

Porsche 911 НЕ обича зимата: "Зимен тест на новото 911 го прати в преспите."