ВРЪЗКИ

понеделник, 28 юни 2010 г.

Как да се провери маслото на двигателя

Паркирайте автомобила на равно място и изгасете двигателя. Изчакайте 20 минути, за да слезе цялото масло в картера на двигателя. Отворете двигателния отсек и извадете щеката за проверка на маслото. Ако не знаете къде е, може да прочетете в раководството на автомобила. Обикновено е оцветена в ярък цвят и надпис "engine oil". След изваждане на щеката я избършете с чист парцал или салфетка. След това я поставете пак на мястото й. Извадете отново и проверете нивото на маслото. Щеката е разграфена от произвидителя. За нормално ниво се счита, когато маслото е до най-горната белязка или малко под нея. Маслото трябва да е прозрачно с кафяв оттенък. Ако маслото е черно, е време за смяна. Маслото може да има и бял оттенък, като кафе с мляко - това означава, че в маслото попада охладителна течност. Отворете капачката за доливане на масло на двигателя. Като обърнете долния край на капачката към вас - ако има бяла пяна, това също означава, че има смесване на охладителна течност с маслото на двигателя. При таква ситуация посетете сервиз за отстраняване на проблема.

Когато нивото на маслото е под необходимото, се налага доливане. Отворете капачката за наливане на масло в двигтеля при изключен двигател. Добавете малко количество масло. Изчакайте 2-3 мин да слезе маслото в картера на автомобила, направете замерване отново, ако е още ниско нивото долейте отново малко масло. Не е добре да наливате повече масло от означения на щеката максимум.