ВРЪЗКИ

петък, 11 февруари 2011 г.

Моторспортът в САЩ очаква спонсорски приходи от 3.51 млрд. долара

Моторспортът в САЩ очаква спонсорски приходи от 3.51 млрд. долара: "
НАСКАР и останалите американски моторни спортове може да очакват двойно увеличение в ръста на средствата от спонсори през 2011 г. спрямо миналия сезон, показват прогнозите от проучване на IEG.

Клонът на рекламната агенция WPP определя подобряването на икономиката на САЩ като основен фактор за очакваното повишение. Според IEG през 2011 г. местните компании ще увеличат спонсорското си участие в моторните спортове с 4.2% до 3.51 млрд. долара.

Ръстът ще бъде двоен спрямо този..."