ВРЪЗКИ

петък, 18 март 2011 г.

За пет месеца печалбата на Porsche нарасна три пъти

За пет месеца печалбата на Porsche нарасна три пъти: "Porsche увеличи три пъти печалбите си през първите пет месеца на финансовата 2010."