ВРЪЗКИ

петък, 15 април 2011 г.

Електромобилите нямат бъдеще поне до 2020 г.

Електромобилите нямат бъдеще поне до 2020 г.: "Според консултантската фирма Делойт (Deloitte), през следващите десет години електромобилите нямат шанс в Европа."