ВРЪЗКИ

сряда, 13 април 2011 г.

КАТ ни следи с таксита

КАТ ни следи с таксита: "Таксита агенти, оборудвани с мобилни камери и радари, ще снимат нарушителите по пътищата."