ВРЪЗКИ

сряда, 24 август 2011 г.

Сингапурски магнат купи голям дял от компанията McLaren

Сингапурски магнат купи голям дял от компанията McLaren: