ВРЪЗКИ

понеделник, 26 септември 2011 г.

Tata Nano за 4,6 милиона долара

Tata Nano за 4,6 милиона долара: