ВРЪЗКИ

вторник, 7 февруари 2012 г.

Системите за налягането в гумите при товарните трябва да са задължителни

Системите за налягането в гумите при товарните трябва да са задължителни: Собствениците на автопаркове в Европа песимисти по отношение на по-нататъшни икономии на гориво. Goodyear Dunlop дава препоръки в специален доклад и в уеб-портал.