ВРЪЗКИ

вторник, 27 март 2012 г.

За електрическа мобилност

За електрическа мобилност: ИКЕМ призовава България да приеме Национална програма за електрическа мобилност.