ВРЪЗКИ

понеделник, 19 ноември 2012 г.

Toyota измисли как да не се удряме при паркиране

Toyota измисли как да не се удряме при паркиране:

Toyota измисли как да не се удряме при паркиране

Toyota обяви две нови системи за безопасност с имена Intelligent Clearance...