ВРЪЗКИ

петък, 22 февруари 2013 г.

30 години Golf II

30 години Golf II:

30 години Golf II

През 2013-та, Volkswagen Golf отбелязва 30 години от премиерата си по...