ВРЪЗКИ

петък, 17 май 2013 г.

Ръст в европейските автомобилни продажби за първи път от септември 2011

Ръст в европейските автомобилни продажби за първи път от септември 2011:

Ръст в европейските автомобилни продажби за първи път от септември 2011

Асоциацията на автомобилните производители в ЕВропа (ACEA) обяви...