ВРЪЗКИ

понеделник, 11 ноември 2013 г.

Докога ще ни лъжат с разхода на гориво?


В световен мащаб разходът на гориво на един автомобил е може би най-важната характеристика. В последно време се набляга много и на отчитането на т.нар. вредни емисии, с измерването на които се занимават американската организация EPA и европейската ЕЕA. Показателите на двете са доста близки и на практика данните от изследванията им почти съвпадат с предоставяните от автомобилните производители. Не така обаче стоят нещата с разхода на гориво Последното доказателство за това, че автомобилнит...