ВРЪЗКИ

понеделник, 23 юни 2014 г.

18:1 за бензин? Идеалното сгъстяване?! - видео

18:1 за бензин? Идеалното сгъстяване?! - видео

Бензинов мотор със степен на сгъстяване 18:1!? Звучи направо...