ВРЪЗКИ

събота, 8 януари 2011 г.

100 години емблема на Rolls-Royce

100 години емблема на Rolls-Royce: "Rolls-Royce отбелязва юбилей на своята емблема – „Духът на екстаза”, която се монтира отпред на автомобила."