ВРЪЗКИ

четвъртък, 6 януари 2011 г.

25 години 4MATIC, ASD и ASR от Mercedes

25 години 4MATIC, ASD и ASR от Mercedes: "През 1986 Mercedes пуска за първи път системата за предаване на движението към четирите колела 4MATIC."