ВРЪЗКИ

сряда, 12 януари 2011 г.

Alfa Romeo не се продава

Alfa Romeo не се продава: "Fiat няма да продава Alfa Romeo на никой, дори да бъдат предложени много пари за марката."