ВРЪЗКИ

вторник, 18 януари 2011 г.

Ural увеличи продажбите си в САЩ с 39%

Ural увеличи продажбите си в САЩ с 39%: "Руските мотоциклети Ural бележат невиждан ръст на продажбите си в САЩ. За 2010 година компанията е реализирала с 39% повече продадени превозни средства от 2009-та, като през последните три месеца увеличението е с почти 50%, в сравнение със същия период на предходната година."