ВРЪЗКИ

петък, 21 октомври 2011 г.

Цената на второто поколение B-Class започва от 46 хиляди лева

Цената на второто поколение B-Class започва от 46 хиляди лева: