ВРЪЗКИ

четвъртък, 22 август 2013 г.

Бош прави хибридите достъпни

Електрокомпонентите осигуряват моментна мощност от 10 kW и намаляват емисиите на CO2 с 15%.