ВРЪЗКИ

вторник, 13 август 2013 г.

Volvo редуцира разхода на гориво с още 25%

Volvo редуцира разхода на гориво с още 25%

Източник: www.volvocars.bg В основата на успеха е кинетичен махових,...