ВРЪЗКИ

петък, 7 октомври 2011 г.

BMW работи над автомобили със седем сетива

BMW работи над автомобили със седем сетива: Колите разпознават пешеходци, жестове на шофьора, отличават живи същества и препятствия в тъмното и комуникират помежду си