ВРЪЗКИ

понеделник, 15 април 2013 г.

Eлектромобилите - за и против?!

Eлектромобилите - за и против?!:

Eлектромобилите - за и против?!

От всички страни се твърди, че бъдещето на автомобила е...