ВРЪЗКИ

понеделник, 15 април 2013 г.

Ford и GM ще правят нови 9- и 10-степенни автоматични трансмисии

Ford и GM ще правят нови 9- и 10-степенни автоматични трансмисии:

Ford и GM ще правят нови 9- и 10-степенни автоматични трансмисии

Ford Motor и General Motors обявиха, че двете компании са постигнали...