ВРЪЗКИ

понеделник, 15 април 2013 г.

Фоторазказ: Камионът "Волво FH" пести гориво като запомня профила на терена по пътя си

Фоторазказ: Камионът "Волво FH" пести гориво като запомня профила на терена по пътя си: