ВРЪЗКИ

четвъртък, 16 август 2012 г.

Коя е страната с най-лоши шофьори?

Коя е страната с най-лоши шофьори?:

Холандската туристическа агенция Zoover проведе едно любопитно изследване, което има за цел да определи кои са най-лошите водачи в Европа. За наше съжаление или радост холандците не упоменават България. Или сме извън показаните 15 държави, или въобще не ни имат за европейци. Според нас последното е по-вероятно, но да преминем към статистиката.Допитването е направено сред 30 000 души, като от отговорите им се избистря становището, че най-лошите шофьори са италианците. Това твър...