ВРЪЗКИ

четвъртък, 18 октомври 2012 г.

5 000 лв. субсидия за електромобил

5 000 лв. субсидия за електромобил:

Правителството одобри Национален план за действие за насърчаване на производството и ускореното навлизане на екологични превозни средства, който предвижда 5 000 лв. субсидия при покупката на електромобил и 2 500 за хибрид. Предлага се също освобождаване на електромобилите от годишен данък и пътна такса, както и диференциране на цените на винетките според екологичните характеристики на превозното средство.

Планът обхваща периода 2012-2014 г., което означава, че средствата за субсидиите тр...