ВРЪЗКИ

вторник, 31 юли 2012 г.

Офроуд машини ще огласят Тетевен

Офроуд машини ще огласят Тетевен:
Август наближава стремително, а с него и новите офроуд приключения. На 25-ти и 26-ти август ще се състои състезанието „Тетевен 4×4”, за което вече тече усилена подготовка. Вечерта на 24.08. на трасето ще се проведе брифинг и ще има концерт на рок група. 
Състезанията ще бъдат две – трофи и траял, които ще протичат едновременно. В неделя състезателите от трофито ще карат по двойки в затворено трасе.
Трасето за навигацията ще е много атрактивно с доста интересни и на места сложни за преминаване етапи. За разлика от миналата година, организаторите ще се постараят да избегнат терените с камъни. Дължината е около 100 км.
За траяла се прави изцяло нова писта, която е в гр.Тетевен.
 Ето правилника на траяла:
ТЕТЕВЕН 4×4 (25 и 26 август 2012г.)
1. Участие
1.1 Състезанието е между високо проходими автомобили 4×4 с две оси и максимална допустима маса до 3,5 тона.
1.2 Състезанието се провежда по затворено маркирано трасе с естествени и изкуствени препятствия.
1.3 Право на участие имат всички правоспособни водачи,с изключение на употребилите алкохол или упойващи вещества.
1.4 Автомобилът, с който ще се състезава екипажа, трябва да бъде обурудван с предпазни колани и пожарогасител.
1.5 Състезателите трябва да имат помощник (навигатор), който да ги насочва по трасето.
1.6 Екипажът задължително трябва да носи каски по време на състезанието.
1.7 Участник под 18 г.трябва да бъде придружен с родител, който да даде писмено разрешение за участие на лицето.
1.8 За участие в състезанието екипажа е желателно да даде предварително заявка
1.9 Такса за участие – 40 лв. на автомобил.
1.10 Записване за участие до 9.30ч. на 25.08.2012г.
1.11 Старт – 11.00ч.
1.12 Теглене на жребий за номер – в 10.00ч.
1.13 Стартиране по номера според изтегления жребий.
2. Безопасност
2.1 На старта екипажите задължително трябва да бъдат със закопчани предпазни колани и сложени каски.
2.2 Автомобил без аптечка и пожарогасител, който да бъде закрепен не се допуска до старт.
2.3 Водача на автомобила няма право да разкопчава колана или да сваля каската по време на състезанието.
2.4 Навигатора може да свали каската, само когато е извън колата.
2.5 Преминаването на финалната линия става, след като екипажа е със сложени каски и закопчани колани.
2.6 В таксата за участие влиза индивидуална застраховка на всеки член на екипажа.
2.7 Навигатора трябва да бъде със закопчан колан и каска, когато е вътре в колата.
2.8 Забранява се на навигатора да стъпва, бута, тегли или други съприкосновения с автомобила без колан.
3. Състезание
3.1 Състезанието се провежда в маркирано затворено трасе, оградено с колчета и ленти.
3.2 Трасето е направено по естествени препятствия с добавка на няколко изкуствени.
3.3 По дължината на цялото трасе и на всяко препятствие ще има съдии, които ще наблюдават и оценяват състезателите.
3.4 Състезателите могат да ползват лебедки, джекове, пътеки и др., които трябва да бъдат в обурудването на автомобила, задължително добре закрепени.
3.5 Има фиксирано максимално време за преминаване на трасето, което е 25 мин.
3.6 На всяка една от зоните, означена като препятствие, ще има асистираща машина, която е осигурена от организатора.
3.7 По време на състезанието публиката няма право да помага на състезателите, освен чрез съгласието на екипажа и разрешение от съдията на даденото препятствие.
3.8 Ползването на асистираща машина става, след като член на екипажа поиска това от съдията на даденото препятсвие.
3.9 Разрешава се ползването на земекопни инструменти като кирки, мотики, лопати и др., но само, ако не се поврежда или променя съответното препятствие.
3.10 Трасето е разделено на зони. Екипажа има право да заобиколи някоя от тях, ако прецени, че не може да я преодолее, за което се отнемат точки.
3.11 Трасето НЕ е обезопасено за състезатели и публика.
3.12 При повреда на автомобил или отказване на състезатели, екипажът трябва да уведоми съдията за прекратяване на състезанието.
3.13 Главния съдия има право да прекрати участието на екипаж за грубо неспазване на правилата и непристойно поведение.
3.14 При повреда на автомобил по време на състезанието, организатора не носи отговорност.
3.15 След финала, автомобилите не трябва да пречат на състезанието и останалите участници.
3.16 Ремонти могат да се извършват, стига това да не пречи на състезанието.
 4. Начин на оценяване
4.1 Оценяването на екипажите ще бъде с точки. Всеки екипаж стартира с 500 точки, като наказателните точки се приспадат.
4.2 Времето ще бъде от значение за състезателите, като ще се оценява както следва:
1 мин.=6 точки, 30 сек.=3 точки, 10сек.= 1 точка.
4.3 Точки се взимат за:
- заобикаляне на препятствие – 70 точки,
- ползване на асистираща машина – 30 точки,
- ползване на лебедка – 8 точки,
- ползване на пътека, трупче, подпора – по 5 точки за всяко,
- съборено колче – 5 точки – паднало на земята или счупено,
- настъпване или скъсване на лента – 6 точки,
- помощ от публиката – 25 точки,
- ползване на оборудване, внесено отвън – 30 точки,
- пресичане на финала без навигатор – 50 точки,
- сваляне на каска на водача – 50 точки,
- неспазване указание на съдия – 50 точки,
- незакопчан колан – 50 точки (пилот или навигатор).
4.4 Екипаж незавършил състезанието, му се засичат 25 мин. наказателно време и точките от препятствията, които не е преминал.
4.5 Сборът точки от двата дни решава крайния победител

 А ето и правилника за Трофи етапа:
 1. Състезание:
1.1 Състезанието по „OFF ROAD-ТЕТЕВЕН 4X4”се провежда на тежък терен за автомобили с висока проходимост.
1.2 Състезанието ще продължи два дни.
Първи ден:
 - навигация – преминаване на трасе по описан в пътна книга (road book) задължителен маршрут, като максималното време за преминаване е 9 часа.
Втори ден:
 - каране в затворено трасе – стартират по два джипа и се правят по три обиколки.
1.3 По трасето ще има контроли, които ще отбелязват на специални карнети преминаването на автомобилите. Спирането на тези контроли е задължително.
1.4 Допустимо отклонение от трака е 150 метра.
1.5 Стартирането е през една минута.
1.6 На свързващите етапи (асфалт), важи Закона за движение по пътищата.
1.7 При завършване на етапа, на финала се предават GPS-те и карнетите за снемане на трака от движението на състезателите.
 2. Трасе:
- непознато трасе с обща дължина 100 км. по силно пресечена местност.
- трасето съдържа всякаква настилка, от асфалт до много тежък терен (кал, вода, камъни)
- трасето НЕ е обезопасено за състезатели и публика и не е отцепено.
- трасето е с денивилация от 400м. до 1200м. надморска височина.
 3. Автомобили:
3.1 Допускат се автомобили с общо тегло до 3500 кг.
3.2 Автомобилите участващи в състезението трябва да имат регистрация.
3.3 И в двата състезателни дни екипажите участват с един и същ автомобил.
3.4 Състезателният екипаж се състои от двама души (пилот и навигатор).
3.5 По време на състезанието и двамата водачи могат да управляват автомобила.
3.6 Допълнителните доработки по автомобилите нямат ограничения.
3.7 Забранено е в кабината на автомобила да се транспортират туби с гориво.
3.8 Товарът в автомобила трябва да бъде здраво закрепен и осигурен, за да не представлява опасност за екипажа и публика.
3.9 Организаторите не носят отговорност при евентуална авария или инцидент с автомобила.
 4. Състезатели:
4.1 Състезателния екипаж се състои от двама души (пилот и навигатор).
4.2 По време на състезанието, автомобила могат да управляват и двамата водачи.
4.3 ЗАБРАНЯВА се употребата на алкохол или упойващи вещества от състезателите. Ако бъде установено неспазване екипажа не се допуска до старт.
4.4 Пилотът трябва да притежава валидно свидетелство за правоуправление.
4.5 Състезателите са ДЛЪЖНИ да окажат първа помощ при пострадал екипаж и да уведомят някой от съдиите.
4.6 Пилота и навигатора задължително трябва да са със закопчани колани и каски в автомобила по време на състезанието.
 5. Задължително оборудване:
5.1 GPS с възможност за записване на GARMIN съвместим трак, ако е друг модел трябва да има кабел за свързване към компютър.
5.2 Действащи предпазни колани за пилота и навигатора.
5.3 Каски за пилота и навигатора.
5.4 Предпазни колани за дърветата.
5.5 Пожарогасител.
5.6 Аптечка.
5.7 Сигнален триъгълник.
5.8 Лебедка, която е с метално въже, задължително да има тежест за гасител при скъсване.
5.9 Колан или въже за теглене.
6. Препоръчително оборудване:
6.1 Трип компютър.
6.2 GPS-а да е марка “GARMIN”.
6.3 Клетка за безопасност.
6.4 Работеща лебедка.
6.5 Крик (хай джек).
 7. Наказания:
- При закъснение за начален старт, екипажът стартира последен, като времето му за старт тече от момента на определеното му време за стартиране и получава наказание от 15 минути.
- Непреминаване през контрола на трасето – 2 часа наказание.
- Неспазване на описаните в пътната книга особености – забрани за изпреварване, напускане на определения маршрут с цел облагодетелстване, отклонение повече от 150 метра 2 часа наказание.
- Неизползване на предпазен колан за дърветата – 1 час наказание.
- При неспазване на ограниченията на скороста, наказанието е 1 минута за всеки километър превишаване до 10 км/ч. и по 5 минути за всеки километър над 10 км./ч.
- Етапът се счита за прекъснат, когато екипажът не пресече финала в рамките на определеното му максимално време за преминаване, като запазва правото си да стартира на следващия ден.
- Неспиране на знак „STOP”, отразен в пътната книга – 30 мин. наказание.
- При непредаване на GPS-са и карнета до 5 мин. след преминаване на финала – 30 мин.
- Каране без предпазни средства (каска, предпазен колан) – 1 час наказание.
- Грубо или преднамерено застрашаване на други лица (блъскане на автомобил) – 1 час наказание.
- Бутнато колче или скъсана лента при явно пресичане и съкращаване на затвореното трасе – 10 минути наказание.
8. Декласиране:
8.1 При неотчитане на трак по пътна книга, където има въведени ограничения (ограничение на скороста,не спиране на знак „STOP”).
8.2 При безотговорно каране по време на свързващите етапи.
8.3 Грубо, непристойно или небрежно поведение и преднамерено застрашаване на други лица в рамките на бивака и ограничителните съоражения на СТАРТ – ФИНАЛ-а.
8.4 Манипулация на контролния карнет и GPS трака.
Важно е да се знае, че при завършване етапа първи ден, след преминаване на финала се предават GPS-те и карнетите за снемане на трака от движението на състезателите.
9. Класиране:
9.1Класирането на състезателите се прави на база време завършил етапа, плюс сбора от наказанията (ако има такива).
9.2 Крайното време се приравнява в точки, като:
Първи ден:
1-во място – 60 т.
2-ро място – 54 т.
3-то място – 48 т.
4-то място – 42 т.
5-то място – 36 и т.н. през 6 точки.
Втори ден:
1-во място – 30 т.
2-ро място – 27 т.
3-то място – 24 т.
4-то място – 21 т.
5-то място – 18 т. и т.н. през 3 точки.
 9.3 Всички състезатели, преминали през финала, класирали се след 10 място, получават по 2 точки първи ден и по 1 точка втори ден.
9.4 Незавършили състезатели (непреминали финала в допустимото време) получават 0 точки за деня.
9.5 Сбора от точки от двата дни определя крайния победител
 Ето и програмата на състезанието:
-24.08 от 19.00 ч. до 20.00ч. – записване на състезателите (попълване на декларации за доброволно участие).
- 24.08 от 20.00 ч. до 20.30ч. – теглене на жребий за номер и раздаване на пътните книги (road book).
- 24.08 от 21.00 ч.- брифинг за протичане на състезанието и инструктаж на състезателите.
- 25.08 от 09.00 ч. – преглед на автомобилите на старта.
- 25.08 от 10.00 ч. – старт на състезанието.
- 25.08 от 19.00 ч. – край на първия състезателен ден.
- 25.08 от 22.00 ч. – брифинг (обявяване на резултатите от първи ден).
- 25.08 от 22.30 ч. – подаване на възражения от страна на състезателите. Става само в писмен вид.
- 26.08 от 09.00 ч. – старт на втори състезателен ден.
- 26.08 от 16.00 ч. – обявяване на резултатите и награждаване на победителите.
Награждаването на състезателите ще става на трасето Старт-Финал.
Таксата за участие е 50 лв. Желателно е заявките за участие да стават предварително във форума на OFFRoad-Bulgaria.com.