ВРЪЗКИ

понеделник, 23 юли 2012 г.

Ducati стана единадесетата единица в арсенала на VW Group

Ducati стана единадесетата единица в арсенала на VW Group: Audi финализира покупката на Ducati Motor Holding S.p.A. и преназначи ръководството