ВРЪЗКИ

четвъртък, 22 юли 2010 г.

Бусове без шофьор тръгнаха от Италия към Китай

Бусове без шофьор тръгнаха от Италия към Китай: "Два специално модифицирани лекотоварни електромобила"