ВРЪЗКИ

сряда, 21 юли 2010 г.

Honda измества ударението върху хибридите

Honda измества ударението върху хибридите: "Honda предприема сериозни стъпки за да отговори на повишеното пазарно търсене на малки и високоефективни автомобили, както и на екологично чисти модели."