ВРЪЗКИ

петък, 23 юли 2010 г.

Fiat инвестира 1 милиард евро в Сърбия

Fiat инвестира 1 милиард евро в Сърбия: "Групата Fiat ще инвестира един милиард евро за да модернизира и увеличи производствения капацитет на завода си в Сърбия."