ВРЪЗКИ

вторник, 27 юли 2010 г.

Nissan със своя технология за разпознаване на пешеходци

Nissan със своя технология за разпознаване на пешеходци: "Японската компания Nissan представи разработената от нея технология Moving Object Detection (MOD), чиято функция е да засича движещи се около автомобила обекти и да сигнализира за тях на водача."