ВРЪЗКИ

сряда, 30 юни 2010 г.

Очаква се много тясно сътрудничество между VW и Suzuki

Очаква се много тясно сътрудничество между VW и Suzuki: "През миналата година Volkswagen закупи 19.9% от акциите на Suzuki."